Меню сайту

Наше опитування

Чи візьмите ви участь у традиційному міському суботнику ?
Всього відповідей: 47

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Інтернет-посиланя

Верховна Рада України

Президент України

Урядовий портал

Вінницька обласна рада

Вінницька облдержадміністрація

Пошук

Каталог статей

Головна » Статті » Регуляторна діяльність

Додатки до проекту рішення
Додаток№2
 до рішення 9 сесії  районної ради
6 скликання  від ___ грудня  2011року №

Порядок
проведення конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, „Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності для незалежної оцінки об’єктів оренди нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.
Цей Порядок поширюється на наступні об’єкти оренди: цілісний майновий комплекс комунального підприємства, його структурного підрозділу (філія, цех, дільниця).
 У цьому Порядку поняття „оцінка”, „незалежна оцінка”, „оцінювач”, „суб`єкт оціночної діяльності”, „сертифікат суб’єкта оціночної діяльності”, „кваліфікаційне свідоцтво оцінювача”, „договір на проведення оцінки майна” вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України”.
Нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;
підтвердні документи:
-  посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- посвідчена нотаріусом копія сертифіката суб`єкта оціночної діяльності з необхідним напрямом оцінки майна;
- посвідчені нотаріусом копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які будуть проводити оцінку та підписання звіту про оцінку майна;
- довідка  про кожного оцінювача з Державного реєстру оцінювачів з інформацією у форматі визначеному пунктом 4 Порядку ведення державного реєстру оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна від 09.09.2002 N 1594, станом не більше місячної давнини відносно дати проведення конкурсу.
2.Конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією, яка утворюється орендодавцем.
3. До участі у конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які надали до конкурсної комісії конкурсну документацію.
4.Мета конкурсу полягає у визначенні суб’єкту оціночної діяльності, який запропонував найменший розмір вартості виконання робіт, при виконанні інших умов конкурсу.
5. Звіт про незалежну оцінку розглядається та рецензується орендодавцем, в порядку визначеним Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
6. Звіт про оцінку майна, за наявності позитивного висновку рецензента затверджується Органом управління майном.
    
II. Оголошення конкурсу
          2.1. Конкурс оголошується  орендодавцем.
          2.2. Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності публікується в районних комунальних засобах масової інформації у вигляді оголошення не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформація про об'єкт оцінки (назва, місцезнаходження, площа, призначення);
- інформація про підтвердні документи;
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття конкурсної документації та пропозицій учасників конкурсу;
- у разі потреби іншу інформацію (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, досвід практичної роботи тощо).

III. Умови конкурсу
3.1.  Умовами конкурсу є :
- розмір вартості виконання робіт з оцінки нерухомого майна;
- строк виконання робіт в календарних днях(у разі потреби);
          - інші умови, з урахуванням пропозицій конкурсної комісії.
3.2. Основним критерієм визначення переможця є мінімальний розмір вартості робіт з оцінки, при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.3. Стартовий розмір вартості з оцінки визначається за звичайною ціною на підставі інформаційної довідки про ціни що склалися на послуги з оцінки нерухомого майна у регіоні.
Довідка повинна бути станом не більше місячної давнини відносно дати затвердження умов конкурсу орендодавцем.
Довідка отримується за зверненням орендодавця з Вінницької торгово-промислової палати або з Головного управління статистики у Вінницької області.
3.4. Для участі в конкурсі суб’єкт оціночної діяльності подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
          3.4.1. Заяву про участь у конкурсі та конкурсну документацію.
          3.4.2. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
- довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
- довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;
- довідку фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку;
  - перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна;
- письмову згоду оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
б) для учасників, які є фізичними особами:
- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;
- довідку про взяття на облік платника податку;
- довідку фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку.
          3.4.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу відображаються в проекті договору на проведення оцінки майна.
          
IV. Конкурсна комісія
4.1. Конкурсна комісія  утворюється орендодавцем в кількості 5 осіб.
4.2. Основними завданнями та функціями комісії є:
- визначення умов та терміну проведення конкурсу;
- розгляд конкурсної документації учасників конкурсу;
- визначення переможця конкурсу;
- складання протоколів та подання їх на затвердження керівнику.
4.3. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців Органу управління майном, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
4.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.
4.5. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях та організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
4.6. Прийняття рішення про визначення переможця конкурсу здійснюється комісією у закритому режимі. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції учасників (до визначення переможця);
- інформації, яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
- про режим роботи та склад конкурсної комісії.
4.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 3 осіб.

V. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
5.2. У разі надходження двох або більше конкурсних пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
 У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її надала, укладається договір про оцінку майна.
У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.
5.3. Конкурсна документація надається у конвертах з написом "На конкурс суб’єктів оціночної діяльності", запечатаних печаткою учасника конкурсу з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До дати проведення конкурсу конверти з конкурсною документацією зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.
Конкурсна документація, подана в конвертах, неоформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, конкурсна документація яких відповідають умовам конкурсу та цього Порядку.
5.4. Результати конкурсу оформляються протоколом, у якому зазначаються:
- відомості про учасників;
- пропозиції і зобов'язання учасників;
- обґрунтування рішення про визначення переможця.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.
5.5. Протокол про результати конкурсу затверджує керівник орендодавця.
5.6. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір про оцінку майна. До умов договору включаються вартість виконання робіт з оцінки в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.
5.7. До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надається у конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором, зокрема до складання та підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не укладається.
5.8. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі неукладання такого договору з переможцем конкурсу у випадку, визначеному пунктом 5.7. цього Порядку, або його відмови від виконання робіт за договором.
5.9. У разі потреби у повторному проведені оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, укладення з ним додаткового договору.
5.10. В разі, коли конкурс не відбувся, орендодавець, вправі змінити умови конкурсу та оголосити конкурс знову.
5.11. Діяльність комісії припиняється у разі:
- відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошенням кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;
- проведення конкурсу – з дати укладення договору про оцінку майна, або на підставі наказу, виданого орендодавцем.Додаток№3
 до рішення 9 сесії  районної ради
6 скликання  від ___ грудня  2011 року №


                                            Т И П О В И Й  Д О Г О В І Р

      оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міста Тиврівського району

м. __________               ______________200   р.
 ------------------------------------(далі за текстом „Орендодавець”) ,  в особі -------------------------------------------------------------------------., що діє на підставі--------------------------------, з одного боку, та -------------------- _________  _________________________________________________________________________(далі за текстом „ОРЕНДАР”), в особі-----------------  ,що діє на підставі----------------------------------- ,з другого боку, _---------------------------(далі за текстом „БАЛАНСОУТРИМУВАЧ”*), в особі-----------------що діє на підставі-----------------,з третього боку,(надалі Сторони) уклали цей Договір про наведене нижче.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
       1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування  (оперативну оренду) майно (надалі - об’єкт оренди)__________________ загальною площею ____________ кв.м., розташоване за адресою: м. __________, вул. ____________________________, згідно з викопіювання з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору (додаток N1), для використання його

        1.2. Вартість об’єкта визначена згідно зі звітом про оцінку /актом оцінки на ”¬__”________20___р. і становить за незалежною оцінкою /залишковою вартістю _____________ грн.
        1.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначається в акті приймання - передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору (додаток N 2).
        1.4. Об’єкт оренди є спільною власністю територіальних громад області і знаходиться на балансі………………………………….._.

ІІ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ
ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
2.1. Вступ ОРЕНДАРЯ у володіння та користування об'єктом оренди настає одночасно із підписанням сторонами акта приймання-передачі вказаного об’єкта, який складається протягом десяти днів з моменту підписання сторонами цього Договору.
2.2. Передача об’єкта в оренду не спричиняє передачу права власності на нього. Об’єкт залишається спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, а ОРЕНДАР володіє і користується ним протягом строку оренди.
2.3.У разі припинення цього договору об’єкт оренди повертається ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*) в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, відповідно до порядку, встановленому п.2.1. Договору.
Об’єкт оренди вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.
2.4.Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Сторону, яка передає об’єкт оренди іншій Стороні за Договором.
2.5.Ризик випадкової загибелі об’єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*).

Ш. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. За користування об’єктом оренди ОРЕНДАР сплачує орендну плату, яка визначається на підставі Методики розрахунку плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад Тиврівського району,   затвердженої рішенням 7 сесії  Тиврівської районної ради 5 скликання від 26 червня  2007 року № 138 , зі змінами та доповненнями, або за результатами конкурсу на право оренди і становить без ПДВ  за перший місяць оренди_______ грн. ________ коп.
      У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:
„3.1. За користування об’єктом оренди ОРЕНДАР сплачує орендну плату, яка визначається на підставі Методики розрахунку плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад Тиврівського району, затвердженої рішенням 7 сесії  Тиврівської районної ради 5 скликання від 26 червня  2007 року № 138,  зі змінами і доповненнями, або за результатами конкурсу на право оренди  і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) -_____________ 201_р._________грн. Орендна плата за перший місяць оренди - ____________ 201_ р. визначається шляхом коригування
орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за________________місяць.”

3.2.Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції  за наступний місяць.
3.3. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.5.Сторони у цьому Договорі можуть одночасно передбачити умови про відшкодування експлуатаційних витрат та комунальних послуг.
3.6. Визначена орендна плата (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати) перераховується ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*) у повному обсязі щомісячно не пізніше ---- числа місяця, наступного за звітним.
Необхідні платежі  нараховуються з моменту підписання акту приймання-передачі.
       3.7. Орендна плата (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати), перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується ОРЕНДОДАВЦЕМ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ*) відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
      Сума відшкодування експлуатаційних витрат (за 1 кв.м.) змінюється пропорційно законодавчій зміні розміру мінімальної заробітної плати .
          3.8.ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) до ---- числа кожного місяця підготовлює рахунки по орендній платі (відшкодуванню за комунальні послуги та експлуатаційні витрати), а ОРЕНДАР зобов’язаний протягом двох робочих днів отримати зазначені рахунки, розписавшись про їх отримання в відомості на отримання рахунків.
        3.9. ОРЕНДАР має право протягом трьох днів з моменту отримання рахунку, в разі непогодження з сумою, виставленою в рахунку, надати ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*) свої обґрунтовані письмові заперечення. ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) розглядає заперечення ОРЕНДАРЯ протягом трьох робочих днів та в разі погодження змінює суму, виставлену в рахунку.
        3.10. В разі якщо ОРЕНДАР в термін, передбачений п.3.8. Договору, не з’явився для отримання рахунку або своєчасно не надав свої письмові заперечення щодо загальної суми виставленої в рахунку –  загальна сума виставлена в рахунку до сплати є безспірною.    
      3.11. При проведенні платежів, в разі наявності боргу по сплаті орендної плати, плати за комунальні послуги та експлуатаційні витрати, сума платежу в першу чергу зараховується на відшкодовування витрат ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*), пов'язані з одержанням виконання, погашення пені за прострочення платежів, а потім на погашення суми боргу відповідно по експлуатаційним витратам, комунальним послугам, орендній платі.
       3.12. У разі припинення дії даного Договору орендна плата (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати) сплачується ОРЕНДАРЕМ по день фактичної передачі приміщення ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*).
3.13. Сплата орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат) ОРЕНДАРЕМ проводиться шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*).
3.14. Наднормативна сума орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат), що надійшла ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*), підлягає заліку в рахунок наступних платежів.
 3.15. Зобов’язання орендаря по орендній платі забезпечуються у вигляді  завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць та правом ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) на розірвання договору. Виконання ОРЕНДАРЕМ  інших зобов’язань забезпечується правом ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) на розірвання договору.

В разі, якщо орендарем є бюджетна організація(установа, заклад),  п.3.15 викладається в наступній редакції:
”3.15. Виконання зобов'язання ОРЕНДАРЯ зі сплати орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат), забезпечується пенею в розмірі подвійної  облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення та правом ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) на розірвання договору, виконання ОРЕНДАРЕМ  інших зобов’язань забезпечується правом ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) на розірвання  договору”.
   
  ІV. ВИКОРИСТАННЯ  АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ
         4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
        4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до повернення об'єкта оренди за свій рахунок проводити необхідний поточний та капітальний ремонт об'єкта оренди. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) щодо компенсації вартості поліпшень.
       4.3. ОРЕНДАР не має права без згоди районної ради проводити поліпшення об’єкта оренди. Для отримання згоди на здійснення таких робіт ОРЕНДАР подає заяву і матеріали відповідно до Порядку, затвердженому сесією районної ради.
     4.4. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, і при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому законодавством порядку.

V. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
ОРЕНДАР зобов'язується:
5.1.Використовувати орендоване майно у відповідності до його призначення та умов цього Договору.
5.2.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати.)
5.3.У разі припинення дії Договору оренди повернути об’єкт оренди відповідно до розділу ІІ Договору.
5.4. При проведенні ОРЕНДАРЕМ ремонту чи переобладнання ОРЕНДАР несе матеріальну відповідальність за якість проведених робіт та за всі пошкодження, що викликані цими роботами.
5.5.Підтримувати орендоване майно в належному стані, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, запобігати його пошкодженню і псуванню.
5.6.Допускати посадових осіб ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) для обстеження об’єкта оренди на предмет відповідності використання його за призначенням, стану об’єкта оренди, правильності сплати орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат) тощо.
5.7.Письмово повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) про зміну юридичного статусу підприємства, керівника, юридичної адреси, реквізитів банку.
5.8. Не укладати договори ( угоди), в тому числі про спільну діяльність, пов’язані з будь-яким використанням орендованих приміщень іншою юридичною або фізичною особою.
5.9. Проводити за власний рахунок поточний, капітальний ремонт об’єкта оренди відповідно до п.п.4.2,4.4 цього Договору.
5.10. Звільнити об’єкт оренди:
–у зв’язку з аварійною ситуацією або стихійним лихом, що може спричинити руйнування елементів будинку – терміново;
–при зносі будинку, постановці його на комплексний капітальний ремонт чи реконструкцію з відселенням – протягом місяця після отримання письмового повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*).
5.11. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" отримати дозвіл на оренду від органів протипожежної безпеки та надати його копію ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*) в місячний термін з дня підписання Договору; утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*).
5.12. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) проводити звірку взаєморозрахунків з орендних платежів (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витратах) та оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків за станом на 1 січня.
5.13. Про припинення використання об'єкта оренди ОРЕНДАР за місяць письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*).
5.14. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом п’яти днів з моменту укладення Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) на весь термін дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явиш та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж вартість об'єкта оренди, визначеного експертним шляхом. У договорі страхування (страховому полісі) ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*) копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта оренди.
        5.15. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі його реорганізації, приватизації чи ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з моменту виникнення перерахованих фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.
ОРЕНДАР зобов'язаний в разі приватизації об'єкта оренди в 10-денний термін надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу об'єкта оренди та акта приймання передачі.
5.16. Повернути об’єкт оренди в разі припинення договору ОРЕНДОДАВЦЕВІ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*).
Відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ*) збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини Орендаря.
     5.17. Протягом 10-ти днів після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного ОРЕНДАРЕМ завдатку. У разі порушення ОРЕНДАРЕМ зобов'язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати.
5.18. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (в разі якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів
        5.19. Відшкодувати вартість експертної оцінки, рецензії та витрат пов’язаних з проведенням конкурсів  протягом 5 днів після отримання рахунку.

VІ. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
ОРЕНДАР має право:
6.1.Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2.За згодою ОРЕНДОДАВЦЯ проводити заміну, реконструцію, розширення, технічне переоснащення об’єкта оренди, що зумовлює підвищення його вартості.
6.3.Вказувати своє місцезнаходження, розпорядок роботи  шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок.
6.4. ОРЕНДАР не відповідає за зобов'язаннями ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*).
          
VІІ. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
7.1.Передати ОРЕНДАРЮ в оренду майно згідно з п.2.1 цього Договору по акту приймання - передачі.
7.2.Не вчиняти дії, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися об’єктом оренди на умовах цього договору.

       VІІІ. ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) МАЄ ПРАВО

     8.1. Щоквартально контролювати наявність, стан, напрями  та ефективність використання об’єкта оренди зі складанням акта обстеження.
  8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок його неналежного використання чи невиконання умов Договору, зміни розміру орендної плати.
     8.3.ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) не відповідає за    зобов'язаннями ОРЕНДАРЯ.

              ІХ. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*  ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ
9.1.Не вчиняти дії, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися об’єктом оренди на умовах цього договору.
9.2.Розподіляти та спрямовувати отриману орендну плату відповідному бюджету та органу, уповноваженому Тиврівською районною радою управляти нерухомим майном в пропорціях визначених рішенням районної ради.
9.3. Контролювати виконання умов цього договору.  
    9.4.Здійснювати необхідну претензійно-позовну роботу в разі порушення умов цього договору.

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
    10.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами.
     10.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів (плати за комунальні послуги та експлуатаційні витрати) ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.
У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати) у порядку, встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі втрати, пов'язані з таким стягненням.
    10.3. ОРЕНДАР відшкодовує збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.
         При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна.
Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.
10.4. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані, ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує орендну плату за весь період користування.
10.5. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*) відповідальності не несе.
10.6. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього Договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА*) за рішенням суду.
10.7. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду.
                    
ХІ.СТРОК ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір укладено строком на_______що діє  з_____________ до ________________ р. включно.
11.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії Договору.
11.3. Зміна або припинення Договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом 20 днів.
11.4. Договір може бути розірваний в разі невиконання його умов або на вимогу однієї з Сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
11.5. Договір може бути продовжений в порядку визначеним Органом управління майном.
11.6. Реорганізація ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА) не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору.
11.7. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:
закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації об’єкта оренди;
- загибелі об’єкта оренди;
достроково за згодою Сторін або за рішенням господарського суду;
- ліквідації ОРЕНДАРЯ чи ОРЕНДОДАВЦЯ;
- у разі смерті ОРЕНДАРЯ (якщо ОРЕНДАРЕМ є фізична особа).
11.8. У разі припинення Договору поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, є власністю ОРЕНДАРЯ, а невід’ємні поліпшення – власністю ОРЕНДОДАВЦЯ (БАЛАНСОУТРИМУВАЧА). Відшкодування вартості невід’ємних поліпшень вирішується відповідно до Порядку, встановленого сесією обласної Ради.
11.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються  чинним законодавством України.
11.10. Договір укладений в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, 1 ОРЕНДОДАВЦЮ, 2 –ОРЕНДАРЮ, 3  виконавчому апарату районної ради.

ДОДАТКИ:
1. Викопіювання з поповерхового плану.
2. Акт приймання-передачі.

ХІІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ    ОРЕНДАР
    
Категорія: Регуляторна діяльність | Додав: Лідія__Анатоліївна (02.12.2011)
Переглядів: 759 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0